توليد برق توس مپنا (نیروگاه فردوسی)

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • تامين كارت هاي سيستم تحریک ژنراتور نيروگاه فردوسي (Converteam)
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید