شركت برق منطقه ای کرمان

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • طراحی و تامین رله های حفاظتی High Voltage جهت مراکز توزیع
  • اجرای سیستم توزیع وکنترل برق ایستگاه پمپاژ
  • طراحی و تامین سیستم کنترل و حفاظت پست kv 132 عنبرآباد
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید