شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • طراحی تامين الكترو پمپ های عمودی غوطه ور و چگالي سنج مایعات
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید