شركت بهره برداری قطار شهری مشهد

 In شرکتهای ریلی
  • تامين تجهیزات شامل قطعات يدكي سيستم های APS ، قطعات یدکی تهویه ناوگان خط یک قطارشهری مشهد، ترنسدیوسر ولتاژ و تجهيزات يدكي كنتاكتور ناوگانو قطعات یدکی جهت كليدهای HSCB ، (بیش از 5 قرارداد)
  • طراحی و تامین دستگاه پروفیل نگار تست ریل و چرخ قطار
  • تامين، نصب و راه اندازی آسانسورهای ThyssenKrupp در ایستگاه های قطار شهری مشهد
  • تامین و حمل تجهيزات يدكي عمومي برقي ناوگان قطار شهری مشهد
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید