شركت راه آهن جمهوری اسلامی ايران

 In شرکتهای ریلی
  • تامین سنسورهای فشار و دما VDO آلمان جهت سیستم کنترل قطار
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید