شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • تامین، نصب، راه اندازی وآموزش دستگاه اسكنر مغز سنگ (Core scan)
  • تامین تجهیزات الکتریکی ولتاژ متوسط
  • تامین روغن توربین جهت توربین های گازی عملیاتی الکتریکی
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید