شركت ملی نفت مناطق مرکزی

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • تامین ، اجرا و راه اندازی خط انتقال برق طرح ذخیره سازی شوریجه D
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید