شركت پالايش گاز پارسيان

 In پالایشگاه ها
  • تامين 135 تن روغن ترمينول 66 پالایشگاهی (جهت انتقال حرارت در بویلر های پالایشگاه)
  • تامین ، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه Hot Water Jet Cleaner
  • تامین، نصب و راه اندازی فلوکامپیوتر گاز
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید