شرکت برق منطقه ای گیلان

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • طراحی، تامین، نصب، راه اندازی و آموزش پکیج مترینگ اسکیدهای گاز و گازوئیل شامل فلومترهای کریولیس و التراسونیک جهت نیروگاه لوشان
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید