شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • تامین ترانس های ولتاژ و جریان و تامین رله های حفاظتی پستهای فشار قوی
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید