شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • طراحی و تامین دستگاه اشعه گاما جهت بررسی و اکتشاف مخازن هیدروکربنی
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید