شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

 In نیروگاهها و مراکز مدیریت تولید برق
  • خرید و تامین کارت های یدکی سیستم کنترل توربین گازی
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید