شرکت ملی انتقال گاز ایران

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • طراحی و تامین دستگاه کنترل ضخامت لوله و Pneumatic Actuator مربوط به ایستگاههای انتقال گاز
  • تامین تجهیزات تست رله های محافظتی
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید