شرکت ملی گاز ایران

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • طراحی، تامین، راه اندازی و آموزش دستگاه تست هیدرواستاتیک لوله های پلاستیکی
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید