شرکت نفت فلات قاره

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • طراحی، تامین، نصب و راه اندازی دستگاه لیزری میزان کاری شفت پمپ کمپرسور برای سکوی نفتی سلمان
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید