پژوهشگاه صنعت نفت

 In شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • تامین، نصب، راه اندازی وآموزش دستگاه پیرولیز سنگ مخزن (Rock Eval)
  • تامین، نصب، راه اندازی وآموزش دستگاه اندازه گيري توان ليزر
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید